Gelukkig zijn door te begrijpen wie je werkelijk bent

Ben jij nog net zo nieuwsgierig als toen je een klein kind was? Vind jij ontdekken wat het leven in petto heeft nog steeds leuk? Of heb je een angst ontwikkeld die jou in je comfortzone houdt en jouw gelukkig zijn in de weg zit? Heb je het gevoel dat wat veilig en bekend aanvoelt ook goed is voor je?

Dat laatste is heel normaal. In onze comfortzone blijven is bijna onze natuurlijke staat van zijn. Tijdens onze kindertijd zijn wij nooit gestimuleerd om onze oorspronkelijke en natuurlijke nieuwsgierigheid te behouden. Laat staan om deze verder te ontwikkelen. En toch is nieuwsgierigheid superbelangrijk, want dit zorgt ervoor dat je een vreugdevol leven kan leiden en kan gelukkig zijn. Je gevoel is direct verbonden aan je nieuwsgierigheid en dat zorgt voor expansie en een bepaalde kracht. Een kracht die alles mogelijk maakt en jouw gelukkig zijn toelaat.

Herontdek je nieuwsgierigheid

Het enige wat je je zou moeten herinneren is dat je groots bent. Echt enorm groots. Het hoe en wat van die grootsheid is wellicht nog even moeilijk in te vullen, maar ik zou graag aan je duidelijk maken dat je zo ongelofelijk veel potentieel bezit.

Hoe je hieraan begint? Start al eens even met devolgende gemakkelijke stappen:

Probeer eens met andere ogen naar je omgeving te kijken. Begin met door de ogen van een klein kind te kijken naar je alledaagse leven. De mensen, de gebouwen, de wegen, de voorwerpen, …

Wakker je nieuwsgieringheid aan en bestudeer de dingen waar je mee in aanraking komt opnieuw

Oordeel niet, want dat systeem is aangeleerd en dat is eigenlijk wereldvreemd. Daag jezelf hierin uit. Probeer het, het is echt de moeite waard. Want uit die ongetemde nieuwsgierigheid komt een waar gevoel van vreugde naar boven.

Laat de gevoelens, gedachten en ervaringen die in je opkomen toe. Als je deze nieuwsgierigheid verder gaat uitbouwen zullen er waarlijke wonderen zich naar jouw werkelijkheid bewegen.

Ga terug naar vóór je in deze wereld aanwezig was

Bekijk het even zo: het was jouw keuze om hier in deze wereld te komen. Deze wereld is apart. Het is een wereld van tijd en ruimte waar wij met ons fysieke lichaam de werkelijkheid ervaren. Je had bepaalde verwachtingen van gelukkig zijn in deze wereld. Hij zou opwindend zijn en vooral voldoening geven. Je zou je herinneren wie je werkelijk was voor je hier aankwam en je verwachtte dat je hierin gesteund zou worden. Het leven hier op aarde geeft heel veel contrasten en werkt regelmatig tegen jouw staat van gelukkig zijn om jouw verlangen uit te dagen.

Je wist, voor je op deze wereld kwam, nog heel goed dat je geen beperkingen had en je wist heel goed wat voor een kracht je bezat. Met deze kracht kon je alles manifesteren wat je verlangde. Tot in het oneindige. Je had zoveel zelfvertrouwen dat je geen beperkingen kende. Angst was jou vreemd, zorgen stonden niet in je woordenboek en je had een ijzersterk geloof in jezelf, omdat je wist wie je was. Dat was gelukkig zijn.

Wat is er gebeurd toen je op deze wereld kwam?

Toen jouw fysieke lichaam gevormd werd, kreeg het een prachtig geleidingssysteem mee. Het geleidingssysteem is een staat van al dan niet gelukkig zijn met emoties. Dit is een navigatiesysteem dat precies aangeeft welke kant je op zou moeten bewegen. Dat is prachtig, als je natuurlijk precies weet hoe je het moet gebruiken en interpeteren. Je was gretig om dit alles te ervaren en je had een ongekende honger om te kunnen creëren. Ergens wist je dat je je in deze wereld moest aanpassen, maar dat belemmerde je niet in je gelukkig zijn. Je wist dat je een uniek wezen bent en door jouw reïncarnaties heen, heb je als ziel vele ervaringen opgedaan. Je stond te poppelen om aan dit avontuur te beginnen. Maar ondanks dat enthousiasme, betekende dit wel, dat je alles opnieuw moest leren. Lezen, schrijven, fietsen etc. Omdat je een nieuw fysiek lichaam aannam. En toch weerhield het jou niet om met jouw schat aan wijsheid en weten de uitdaging aan te gaan.

Waarom jouw energie en jij als wezen zo fantastisch zijn

Je bent goed zoals je bent en voordat je de uitdaging aangaat kan je je alles herinneren. Je weet wie je bent en je herinnert je wie.

je werkelijk was en ook waar je vandaan komt. Jij was de schepper van je eigen ervaring in alle opzichten. De kracht van je gedachten had je volledig onder controle en je wist waar je toe instaat was. Je intenties waren een goed hulpmiddel om datgene te kunnen creëren wat je wenste. Daar was je je heel bewust van en je wist waar je toe in staat was. Je genoot van deze wetenschap die jou helemaal eigen was. Dat was je ultieme wetenschap. En door die wetenschap had je een ontembare nieuwsgierigheid en honger om dit alles in deze wereld te zetten, om gelukkig te zijn.

Tijd en ruimte waren jou onbekend, want op de plek waar je vandaan kwam, zijn tijd en ruimte geen begrippen. Dat bestond gewoon niet. Alles wat telde was het nu, het moment. Alles was mogelijk omdat je alles tot je beschikking had. Hoe fantastisch was dat?

Je kon meteen aanspraak maken op je emoties en gevoelens, dat was je geleidingssysteem. Dat wat zo vreugdevol voelde, daarvan werd je blij en je kon gelukkig zijn. Alles was mogelijk en dat probeerde je ook uit. Je had er geen oordeel over, geen angst of twijfels, wat er ook gebeurde. Elk volgende moment kon je vanuit je natuurlijke nieuwsgierigheid en ultieme kracht weer wat anders manifesteren. Groter of kleiner, ronder of vierkanter, licht of donker, eenvoudiger of juist complexer. Wat het ook was, je deed het!

Wat er mis ging

Je stond te trappelen om geboren te worden in een omgeving waar ze je volledig verwelkomden. Maar helaas hadden je ouders, ondanks dat zij met exact diezelfde wetenschap waren geboren, dit allemaal verloren. Vanuit hun wetenschap was hun overtuiging dat juist jij ontwetend bent. Want je ouders lopen al een tijdje rond in deze wereld en ze waren ook net als jij ooit begonnen met zoveel enthousiasme en plezier, wetende wie zij waren en welke kracht er in hun schuilde. Jammer genoeg begonnen zij zich, door invloeden van deze wereld, steeds minder te herinneren wie zij werkelijk waren. Hun nieuwsgierigheid daalde pijlsnel en ze gingen alles met hun redeneringen benaderen. Ze konden hun geleidingssysteem niet meer volgen en luisterden steeds minder naar hun innerlijke gids en hart. Dromen en verlangens vervaagden totdat er nauwelijks nog wat overbleef. Ze verleerden wat hun belangrijkste en mooiste eigenschap was en dachten dat dit alles gewoon hun lot was. De wereld was hard, de wereld zag er troosteloos uit en had nauwelijks wat te bieden. Dat werd hun wetenschap.

Maar jij gaat ditzelfde lot niet tegemoet. Jij weet welke grootsheid je bezit. Is het nog niet vandaag, dan ben je alvast goed op weg er naartoe. Ga terug naar die natuurlijke nieuwsgierigheid en bekijk het leven opnieuw door die bril van het wezen dat je was voor je hier op aarde neerdaalde. Je hebt het in je. Jij kan gelukkig zijn.

Wil je meer ontdekken over gelukkig zijn en hoe je overvloed kan aantrekken? Lees het blog over Financieel Succesvol Worden!